Du är här

Kontakta medarbetare

Birthe Björkenstock

Birthe Björkenstock

VD

Som VD är Birthe övergripande ansvarig för att verksamheten bedrivs utifrån kvalitetskrav, lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och att personal har rätt kompetens för att bedriva vård med hög kvalitet.

Birthe är också ansvarig för marknadskontakter/sälj samt tillväxt för att utveckla våra tjänster utifrån nya riktlinjer och kunskaper.

Caroline Nilsson

Caroline Nilsson

Verksamhetschef

Caroline är övergripande ansvarig för den dagliga verksamheten. Till sin hjälp har hon teamledare som arbetar närmast omvårdnadspersonal och stöttar dem i deras dagliga arbete.

Nelly Nilsson

Nelly Nilsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Nelly är övergripande ansvarig för de medicinska insatserna som sker i den dagliga omvårdnaden.