Du är här

Kontakta medarbetare

Caroline Nilsson

Caroline Nilsson

Caroline är övergripande ansvarig för den dagliga verksamheten. Till sin hjälp har hon teamledare som arbetar närmast omvårdnadspersonal och stöttar dem i deras dagliga arbete.

Nelly Nilsson

Nelly Nilsson

Nelly är övergripande ansvarig för de medicinska insatserna som sker i den dagliga omvårdnaden.