Du är här

Boende för yngre personer med demenssjukdomar

På Backebo har vi specialiserat oss på att hjälpa yngre personer med demenssjukdomar och allt vad det innebär för närstående, familjer och barn.

Att vara ung och få demens innebär ofta svåra situationer i familjen. Barn och ungdomar som far illa och ofta innebär det en stor sorg att mista sin förälder eller att bli sjuk i demens vid tidig ålder. Ett ungt aktivt liv är självständigt och fortfarande under utveckling. Man utvecklas som person och svårigheterna som uppstår i att förlora sitt liv kan många gånger väcka ångest/oro och stor sorg för den enskilde individen som blir sjuk. Hur man bor och hur man lever blir avgörande för en god omvårdnad.

Hos oss är bemötande och anhörigstöd centrala delar i vårt arbetssätt. Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar är vår "hemmabibel", där vi har anpassat både vår organisation, ekonomi och omvårdnad utifrån riktlinjerna.

Personalen som jobbar med den yngre målgruppen har olika kompetenser. Teamkonferens och handledning ges varje vecka i personcentrerad omvårdnad som skapar trygghet i omvårdnadsarbetet för både personal och boende.