Du är här

Boende för personer med BPSD

Att inte förstå sina egna kroppsfunktioner kan vara en tillvaro i kaos för den som är sjuk. Att inte förstå någon annan persons kommunikation kan innebära känslan av otrygghet och rädsla.

Att arbeta med människor med beteendemässiga och psykiska inslag i sin demens ställer därför höga krav på oss som är medmänniskor i deras vardag. Bemötande, kroppsspråk, röstläge och taltempo kan vara det som gör skillnad för den som är sjuk, att känna sig trygg och tillfreds med sin tillvaro.

Personalen som jobbar med personer med beteendemässiga och psykiska symtom i sin demens är en blandad yrkesgrupp.