Äldre personer med demenssjukdomar

Backebo Vård & Omsorg är ett bra alternativ för dig som vill vara säker på att din närstående får den bästa tänkbara vården. Vi erbjuder ett lugnt och fridfullt boende med respektfulla möten med en engagerad och omtänksam personal.

Yngre personer med demenssjukdomar

Backebo Vård & Omsorg har 3 mindre lägenheter för dig som vill bo själv men ändå ha en trygghet i att ha personal dygnet runt. Att vara yngre och få demens, oavsett om du är frisk eller har annan sjukdom också, är ofta extra svårt då du är i en aktiv fas i livet. 

Personer med beteendemässiga och psykiska symtom

Att inte förstå sina egna kroppsfunktioner kan vara en tillvaro i kaos för den som är sjuk. Att inte förstå någon annan persons kommunikation kan innebära känslan av otrygghet och rädsla.

Värdighet, livsglädje & glittrande stunder är varje människas rättighet!

På Backebo har vi specialiserat oss på vård och omsorg för människor med olika demenssjukdomar. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Du måste acceptera vår användning av cookies för att se Facebook-flödet.

Backebos blogg

2018-08-16

"Valkampanj för vården nr 4"

Mötet med politikerna Karin Axelsson (M) och Margareta Lindqvist (KD) i Hässlehom gav mig en tydlig bild av hur mycket politiken påverkar vårdbranchen. Den kraft och erfarenhet dessa två politiker har med sig är slående och ger en trygg dialog i mötet. Inte enbart för att de är för privat vård utan mer för deras syn på uppdraget, att ALLA vårdgivare, oavsett driftsform behövs för att lösa den svåra uppgiften vi har framför oss med allt åldrande medborgare och bristen i många vårdyrken.

2018-08-08

"Valkampanj för vårdfrågan"

När jag får förmånen att sitta med så många engagerade politiker som det ändå finns i Växjö, så kan jag inte undvika att tanken snuddar, om än så lite, vid att engagera sig politiskt.
I samma ögonblick inser jag också att jag är på rätt plats, där min uppgift är att vara vårdgivare och fortsätta skapa en innovativ och modern omvårdnad.