Äldre personer med demenssjukdomar

Backebo Vård & Omsorg är ett bra alternativ för dig som vill vara säker på att din närstående får den bästa tänkbara vården. Vi erbjuder ett lugnt och fridfullt boende med respektfulla möten med en engagerad och omtänksam personal.

Yngre personer med demenssjukdomar

Backebo Vård & Omsorg har 3 mindre lägenheter för dig som vill bo själv men ändå ha en trygghet i att ha personal dygnet runt. Att vara yngre och få demens, oavsett om du är frisk eller har annan sjukdom också, är ofta extra svårt då du är i en aktiv fas i livet. 

Personer med beteendemässiga och psykiska symtom

Att inte förstå sina egna kroppsfunktioner kan vara en tillvaro i kaos för den som är sjuk. Att inte förstå någon annan persons kommunikation kan innebära känslan av otrygghet och rädsla.

Värdighet, livsglädje & glittrande stunder är varje människas rättighet!

På Backebo har vi specialiserat oss på vård och omsorg för människor med olika demenssjukdomar. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Backebos blogg

Omvårdnadens nybyggare
2018-04-19

Omvårdnadens nybyggare

Ny plats, nytt hus, ny teknik och trygga männikor, allt som behövs för att skapa en miljö som vem som helst skulle trivas i.
Idag har jag varit på ett besök i ett av Emrahus, nybyggt LSS boende för personkrets 2, i Norra Bro, Örebro för att titta på hur teknik, utformning och material kan vara det som avgör om en person med sårbarheter/känsligheter pga sjukdom, kan leva ett så normalt liv som möjligt. 

Planering pågår!
2018-03-14

Planering pågår!

Planering för en utbildning om yngre personer med demens och deras behov pågår för fullt. Av den anledningen har jag idag har jag haft förmånen att träffa Catharina Montgomery, Leg. Arbetsterapeut och Samtalsledare från Demensförbundet i Stockholm. Hennes engagemang för målgruppen går inte att ta miste på. Genom sitt arbete med samtalsgrupper för både anhöriga, de som drabbas av demens och oss andra via föreläsningar, är vi många som både lär oss mer kring de demenssjukas behov.