Dagrum


Boende för äldre personer med 
demenssjukdomar

Alla personer med demenssjukdomar har unika behov. Dessa behov kan skifta under en och samma dag, från den ena dagen till den andra eller över en längre period.
All personals uppgift är att anpassa sitt bemötande till våra boendes individuella behov och hjälpa dem hitta ett välmående som skapar känslan av lugn och tillfredsställelse.

På Backebo har vi därför under de senaste åren utvecklat och integrerat ett förhållningssätt där våra boende är våra gäster och ges en hög grad av respekt och medbestämmande.

Vårt bemötande bygger på ödmjukhet, meningsfullhet och värdighet och vi arbetar  ständigt med handledning och utvärdering av vårt bemötande. Detta resulterar i en lugn och trygg tillvaro för våra boende.
Vår verksamhet är ett renodlad demensboende och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbete utifrån att skapa ett så hemlikt boende som möjligt.
 

Välkommen in!

Vår miljö är luftig och ljus med hemlika och lugnande färger i både inredning och utsmyckning.
Av våra 14 platser är 10 anpassade för människor med större fysiska begränsningar och nedsatt rörlighet och ligger samlade i gemensamma ytor i markplan.
Vi har takliftar och lyfthjälpmedel av senaste modell för att göra förflyttningar så bekväma som möjligt för både boende och personal. Alla sängar är justerbara och ger en hög komfort.
Alla som bor hos oss får gärna möblera sina lägenheter med egna möbler efter önskemål. Några lägenheter ger också möjlighet till en möblerad uteplats.
Skulle man vilja ha hjälp med möbleringen så kan vi hjälpa till med detta.

Dagliga aktiviteter

Daglig verksamhet är viktigt för att hantera oro, ångest och andra symtom. Gymnastik/rörelseträning, promenader, plantering, musik. målning, bildprat är några inslag. Promenader är härligt och viktiga inslag när oron i kroppen infinner sig.
Storhelger som påsk och jul, tar vi fram pysslet. Annan uppskattad underhållning är musik och andaktsstunder och viktiga för att komma i kontakt med gamla minnen.

Måltider och maten

Måltiderna är viktiga stunder av samvaro, samtalsträning, koordination av öga-hand men också stunder där vi kan träna minnet. Mat har alltid varit en central punkt i familjelivet. Smakupplevelser är något alla kan vara med och prata om.
Lagade man själv lagade liknande mat?
Eller hade man andra traditioner?
Kryddade man på annat sätt?

Måltiderna är vårt viktigaste tillfälle att skapa en god relation med våra boende och skall vara en lustfylld samvaro.


Fysisk beröring

Förekommer ofta och nästan alltid. Det är en viktig del i vårt möte då fysisk beröring är något som är lugnande för människor med oro i olika grader. Det är också ett sätt att hjälpa våra boende känna igen den som kommer till deras hjälp då vi genom beröring hjälper vårt kroppsliga minne att skicka lugnande signaler till hjärnan och därmed kan en demenssjuk person få hjälp att känna igen någon annan.

Vi kan dessutom erbjuda berörande massage och mjukgörande massage för spända och trötta muskler. Massagen ger också en fysisk kontakt som är jag-stärkande och lugnande.