Yngre personer med demenssjukdomar

På Backebo har vi specialiserat oss på att hjälpa yngre personer med demenssjukdomar och allt vad det innebär för närstående, familjer och barn.

Vi har en enhet med tre lägenheter om ca 40 km2 med egen uteplats och ingång. Just nu bygger vi om så att man även ska ha tillgång till ett gemensamt vardagsrum.
Lägenheterna ligger i nära anslutning till skog och natur där man kan njuta av årets alla skiftningar.

Hos oss är bemötande, anhörigstöd centrala delar i vårt arbetssätt. Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar är vår "hemma bibel", där vi har anpassat både vår organisation, ekonomi och omvårdnad utifrån riktlinjerna.

Personalen som jobbar med den yngre målgruppen består av olika kompetenser.  Teamkonferens och handledning ges varje vecka i personcentrerad omvårdnad som skapar en trygghet i omvårdnadsarbetet för både personal och boende.


                                                                                                                                                     

Kontakt

Caroline Nilsson, Tf Verksamhetschef
0451-76 27 11

Birthe Björkenstock, VD  
0451-76 27 19