100 % Nöjdhet...

Varje år mäter Socialstyrelses nöjdheten ute i vårdverksamheter och boenden. Det är en mängd frågor som ställs till anhöriga och brukare om hur nöjda de är med den omvårdnad och det bemötande de och deras närstående får.

Resultatet för 2015 presenterades under våren 2016 och det visade sig att just vi uppnått siffror som säger 100% nöjdhet.

Vi blev först chockade, men när vi sen förstod att det var sant, uppstod jubel och sång i vårt hem.
Vi har nu fattat att det vi gör är något riktigt bra och att vårt sätt att arbeta gav ett resultat där många andra är nöjda. Bättre kan det ju nästan inte bli.

Efter att den första chocken hade lagt sig, kom känslan av stolthet. Stolthet över det vi gör och att vara en del av Backebos vardag.

Det var också en välkommen bekräftelse och belöning för allt vårt slit de senaste 5 åren och mest glada är vi för att våra boende och anhöriga är nöjda.
Nu börjar vi vårt arbete för nästa mål med att bibehålla den nivån vi har i vår omvårdnad idag men också fortsätta utveckla det vi gör i vår vardag. Vi tänker inte slå oss till ro. Det finns mycket mer vi kan göra för att erbjuda ännu bättre omvårdnad.

Ett stort TACK till alla våra anhöriga som är en viktig del av den omvårdnad era anhöriga får och som gillar det vi gör.


Här kan du läsa mer om oss.        

Skratt och respekt är viktigt på Backebo.

Mycket skiljer bäst från sämst i vården

Måste man gå och lägga sig sju?

Anhörigdag på Backebo

Svenskt Näringsliv - kvalitet till 100 %


Att göra som du säger att du gör!                                                                                         

Kvalitet handlar om och att efterleva det vi säger att vi gör.                                                                         
Vi har utvecklat en daglig uppföljning av vårt arbete genom praktisk handledning i specifik
personcentrerad omvårdnad och bemötande med våra boende, anhöriga och kollegor.
Kvaliteten på bemötande etc följs upp direkt i samband med utförandet men också vid
personalmöten och ledningsmöten. Det är en stående punkt på agendan och har alltid hög prioritet.
Vår personal skall ha återkommande utbildning kring förhållningssättet i personcentrerad omvårdnad.

Säkerställa kvaliteten?
För att säkra kvaliteten i vårt dagliga arbete utgår vi från följande riktlinjer och metoder.

- Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar.
- Medicinska riktlinjer som hjälp vid medicinering. Dvs att i möjligaste mån
  minska eller få bort beroendet av tunga mediciner.
- Forskningen inom demenssjukdomar/besvärliga beteendeproblematik för att
  snabbt kunna få till oss ny kunskap som är bra för våra boenden.
- Kontakt med anhöriga och deras synpunkter på vårt arbete. 
- Daglig uppföljning av vården
- Handledning 1-2 ggr /vecka beroende på målgrupp

Mänsklig kommunikation                                                                                                          
Våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel,röst och kroppsspråk) är viktiga i all kommunikation med       
våra boende. Att se någon i ögon bekräftar den egna personen och är lugnande. Att bjuda
in till en måltid med ett positivt tonfall öppnar nyfikenheten på det som serveras.
Ett positivt inställt sinne ökar aptiten och beröm i ord stärker vår tilltro till oss själva
Detta är exempel på beteende som tillsammans långsiktigt skapar trygghet och lugn hos
varje enskild människa.                             

Vårt utvecklade kontaktmannaskap är ett viktigt bidrag för att säkerställa vår kvalitet.
Genom en kontaktperson har vi möjlighet att i det lilla mötet mellan två människor vara
extra uppmärksam på hur en boende mår. 

Företagsinformation                                                                                      


För 2017 gäller följande för vårt företag:

 För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, Vd, styrelse och säte, klicka här

Företagsledning:
Birthe Björkenstock
Caroline Nilsson
Håkan Fritjof
Ann-Caroline Landeborg
Ewa Svensson
Lena Nilsson
Anette Åkesson

Ägare:
Team Olivia AB

Ekonomi:
För mer information om vår ekonomi, klicka här